Hjälp oss att hjälpa andra!

Children's Care UF drivs av oss, Maja Tysse och Hannah Lundman! 

Vi säljer skolpaket som tillsammans kommer förse hela skolan Ulole Primary School's elever med skolmaterial. Paketen är specifikt utformade efter vad skolans elever är i behov utav. 

Ulole Primary School finns i staden Ulole som ligger i Tanzania, det finns hela 340 elever på skolan som vi och ni tillsammans kommer att hjälpa!


Bakgrund

Vi är två drivna tjejer från Täby, Stockholm som driver ett UF-företag under sista året av vår gymmnasietid. Vi båda är mycket medvetna om hur samhället och vardagen för många runt om i världen ser ut, och vet om att många behöver stöd och hjälp. 

När vi fick chansen till att faktiskt få hjälpa till, tog vi den och valde att driva ett företag med inriktning att hjälpa och förse barn i utsatta länder med material till deras skolgång. Vi tycker att en utblidning är ett av de viktigaste ett barn i dessa länder kan få, och att få stötta dem i detta och bidra med hjälp är något vi ser starkt fram emot. 

Samarbete

Vi har kontakt med den fantastiska ideella organisationen United Hearts, som i nuläget stöttar ett barnhem i grannbyn Matanana, men även andra verksamheter i byar runt omkring, samt driver en dagsverksamhet som ger lunch till skolbarn varje dag. 

Dom gör ett fantastiskt jobb och vi är tacksama över att de har valt att hjälpa vårt UF-företag.